Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Karta Dużej Rodziny

Potrzebuję rodziców od zaraz

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadowiu ogłasza nabór na wolne stanowisko „asystent rodziny”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadowiu ogłasza nabór na wolne stanowisko „asystent rodziny”.

14 lipca 2017

Wymagania kwalifikacyjne:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2011r.,nr 149, poz. 887) i dokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną.
Asystentem rodziny może być osoba która:
•    nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
•    wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
•    nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Forma zatrudnienia – umowa o pracę na ½ etatu.  Dokumenty aplikacyjne w postaci CV i listu motywacyjnego należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sadowiu  pisemnie od poniedziałku do piątku w godzinach 700 -1500.
Ostateczny termin składania dokumentów do 28.07.2017r.

14 lipca 2017


Czytaj więcej o: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadowiu ogłasza nabór na wolne stanowisko „asystent rodziny”.