Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja

SZANOWNI PAŃSTWO

  Od poniedziałku 25 maja 2020 roku do odwołania Ośrodek Pomocy Społecznej częściowo przywraca funkcjonowanie na następujących zasadach:

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 878) dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż:

1osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów;

Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2 lit. b w/w rozporządzenia do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego ust i nosa w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, społecznej lub socjalnej; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

Wprowadza się obowiązek korzystania przez osoby wchodzące do Ośrodka ze środków dezynfekujących udostępnionych przy wejściu.

25 maja 2020


Informacja dot. zmian w katalogu dochodów utraconych uwzględnianych przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych OPS informuje, że uległ zmianie katalog dochodów utraconych.

5 maja 2020


Czytaj więcej o: Informacja dot. zmian w katalogu dochodów utraconych uwzględnianych przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Koronawirus: informacje i zalecenia

31 marca 2020