O nas... - Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadowiu

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wyszukiwarka

Informacje

Siedziba OPS Sadowie

O nas...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadowiu działa od 1 kwietnia 1990 roku jako samodzielna jednostka organizacyjna Gminy realizując zadania pomocy społecznej. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który jest odpowiedzialny za całokształt działalności.

Ogółem w Ośrodku Pomocy Społecznej jest zatrudnionych 7 pracowników.
W skład struktury organizacyjnej Ośrodka wchodzą takie stanowiska jak:

- kierownik – Anna Urbańska
- starszy pracownik socjalny – Agata Ćwiklińska
- starszy pracownik socjalny – Małgorzata Orzechowska
- pracownik socjalny – Ewelina Piórek
- główny księgowy - Aneta Gardian
- pomoc administracyjna - Małgorzata Podczasi
- opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej – Barbara Kaczor

Podstawowym zadaniem Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Ośrodek wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Podstawa gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę Gminy Sadowie.

Ośrodek Pomocy Społecznej gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków. W niniejszym działaniu zawsze kieruje się efektywnością ich wykorzystania.

Źródłem przychodów Ośrodka są:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,

- dotacja z budżetu gminy na realizację zadań własnych gminy,

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Kierownik OPS wspólnie z księgową odpowiada za dyscyplinę budżetową Ośrodka.

Ośrodek Pomocy Społecznej obejmuje swą działalnością teren Gminy Sadowie:

        Biskupice
        Bogusławice
        Bukowiany
        Czerwona Góra
        Grocholice
        Jacentów
        Łężyce
        Michałów
        Małoszyce
        Niemienice
        Okręglica
        Obręczna
        Porudzie
        Ruszkowiec
        Ruszków
        Rżuchów
        Szczucice
        Sadowie
        Truskolasy
        Wszechświęte
        Zwola
        Zochcin

        Akty prawne:

        Ustawa- Kodeks postępowania administracyjnego
        Ustawa o pracownikach samorządowych
        Ustawa o samorządzie gminnym

Godziny urzędowania:

Poniedziałek - Piątek: od 700 do 1500