Dobry start - Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadowiu

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wyszukiwarka

Informacje

Siedziba OPS Sadowie

Dobry start

Świadczenie "Dobry Start" jest świadczeniem jednorazowym, czyli przysługuje tylko raz w roku z tytułu rozpoczynającego się roku szkolnego. Adresowane jest dla dzieci uczących się w szkole do ukończenia 20 roku życia. Ze wsparcia skorzystać mogą także uczące się w szkołach dzieci niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia.
Ta nowa forma wsparcia finansowego przeznaczona jest dla wszystkich rodzin, w których są uczące się dzieci, ponieważ świadczenie dobry start jest przyznawane niezależnie od posiadanego dochodu.
 
NA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLA ORAZ REALIZUJĄCE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH (tzw. zerówka) ŚWIADCZENIE "DOBRY START" NIE PRZYSŁUGUJE.
 
Warunkiem otrzymania świadczenia w wysokości 300 złotych jest złożenie wniosku. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun uczącego się dziecka. W przypadku dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej wniosek składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Wniosek o świadczenie "dobry start", analogicznie, jak wnioski o świadczenie z programu "Rodzina 500+" oraz świadczenia rodzinne, można składać od 1 lipca drogą elektroniczną przez stronę internetową Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej www.empatia.mrpips.gov.pl lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Natomiast od 1 sierpnia przyjmowane będą wnioski w formie tradycyjnej (papierowej). Należy je składać w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Sadowiu, 131C, 27-580 Sadowie. Druki wniosków dostępne będą w siedzibie OPS w Sadowiu oraz na stronie internetowej Ośrodka.

Wniosek

Załącznik do wniosku