Zasiłek pielęgnacyjny - Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadowiu

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Siedziba OPS Sadowie

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł. miesięcznie.
Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
•    niepełnosprawnemu dziecku,
•    osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
•    osobie, która ukończyła 75 lat.
•    osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
Komu nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
•    osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,
•    osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
•    jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego   lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu  społecznym stanowią inaczej.

Wniosek