"Becikowe" - Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadowiu

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wyszukiwarka

Informacje

Siedziba OPS Sadowie

"Becikowe"

Ośrodek Pomocy Społecznej Sadowiu zajmuje się wypłatą becikowego- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka dla mieszkańców gminy Sadowie na wszystkie nowo narodzone dzieci.
Termin złożenia dokumentów nie może przekraczać 12 miesięcy od urodzenia dziecka.
Becikowe przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł, w wysokości 1000 zł na każde urodzone dziecko.
Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka:
1. Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka.
2. Kopia karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Polski;
3. Kserokopia odpisu prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty
4. Kserokopia prawomocnego wyroku orzekającego rozwód lub separacji;
5. Oświadczenie lub zaświadczenie od Komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji i wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego.
6. W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość;
7. Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art.27, art.30b, art.30c, art.30e i art.30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016r., poz. 2032 z późn. zm.)
8. Zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku Kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.

Zaświadczenie