Zasiłek celowy - Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadowiu

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wyszukiwarka

Informacje

Siedziba OPS Sadowie

Zasiłek celowy

Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018 r., poz.1508 z późn. zm) na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Prawo do świadczenia posiada osoba bądź rodzina, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego.
Przyznanie zasiłku celowego
Zasiłek celowy może być przyznany:
•    w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej w szczególności na: pokrycie części lub całości kosztów zakupu leków, żywności, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu,
•    osobom bezdomnym i innym osobom nie mającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne osobie lub rodzinie,
•    osobom które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej,
•    zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego.
Zasiłek celowy na żywność
Zasiłek celowy na żywność w ramach programu „ Posiłek w domu i w szkole" przysługuje:
•    osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 150 % z kwoty 701 zł.
•    osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 150 % z kwoty 528 zł.