500+ - Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadowiu

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wyszukiwarka

Informacje

Siedziba OPS Sadowie

500+

W dniu 1 kwietnia 2016 r. wszedł w życie Program  Rodzina 500+  na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Celem świadczenia wychowawczego  jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad dzieckiem oraz zaspokojeniem jego potrzeb.
Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Jest to kwota netto, zwolniona z  podatku dochodowego.

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

    matce lub ojcu dziecka (jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca),
    opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),
    opiekunowi prawnemu dziecka,
    dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie przysługuje temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu pozostaje dziecko. W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, każdy z rodziców może złożyć wniosek na dziecko nad którym sprawuję opiekę naprzemienną i w takim przypadku zostanie przyznane mu świadczenie w wysokości połowy miesięcznej wysokości świadczenia,
tj. 250 zł miesięcznie.

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Wnioskodawca otrzymywać będzie automatycznie generowaną i przesyłaną na adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu świadczenia lub w przypadku braku poczty elektronicznej informację będzie można odebrać osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego można składać drogą elektroniczną:

    poprzez wypełnienie formularza wniosku na portalu informacyjno-usługowym emp@tia: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski
    przez bankowość elektroniczną,
    poprzez wypełnienie formularza wniosku na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP,
    poprzez Portal Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

Wniosek 500+

Załącznik do wniosku